Żaden kraj nie może być dobrze rządzony,
dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.

Mark Twain