Pomoc przy rejestracji

Aby prawidłowo dokonać rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza. Wszystkie są wymagane.

1. Przy użyciu imienia i nazwiska będziemy zwracać się do Państwa w kontaktach z Wami. Nie weryfikujemy tych danych.

2. E-mail jest sprawdzany pod kontem prawidłowości składni, ale również nie weryfikowany. Jeśli podacie Państwo nieprawdziwy e-mail to nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ale i Państwa e-maile do nas będą ignorowane.

3. Login może być ciągiem znaków o długości od 4 do 20, zasadniczo są dopuszczalne wszystkie dostępne znaki, ale ze względu na weryfikacje pod kontem bezpieczeństwa użycie pewnych kombinacji znaków może spowodować odrzucenie loginu. ZALECA SIĘ STOSOWANIE JEDYNIE MAŁYCH I DUŻYCH LITER, LICZB ORAZ ZNAKU PODKREŚLNIKA.

4. Hasło musi mieć od 4 do 20 znaków. Dopuszczalne są wszystkie znaki, ale ze względu na różny sposób przetwarzania nie zalecamy używania polskich znaków diakrytycznych. (ą,ę,ł, itd)

5. W polu potwierdź hasło należy ponownie wpisać to samo hasło. Wpisanie dwóch różnych haseł generuje błąd rejestracji.

6. Zgodnie z dyrektywą RODO, konieczne jest wyrażenie przez państwa, podczas rejestracji, zgody na gromadzenie i przetwarzanie udostępnionych danych. Zaznaczenie zgody skutkuje zapisaniem w bazie daty i godziny rejestracji oraz nr. IP komputera z którego została dokonana. Jest to wymóg RODO.

7. Wreszcie w ostatnim polu należy zaznaczyć pole „Nie jestem robotem”.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo.
Nasza strona została pomyślana jako strona stricte informacyjna. Nie zawiera żadnych reklam, nie używa plików cookie i w żaden inny sposób nie gromadzi żadnych danych z państwa komputerów, a dane przekazane przez Państwa w trakcie rejestracji są wykorzystywane jedynie do logowania do strony i ewentualnych kontaktów z Państwem administratorów.

Jednocześnie wykraczając daleko poza nasze obowiązki narzucone przez dyrektywę RODO. Udostępniamy Państwu panel zarządzania kontem, gdzie możecie sami dokonać zmian w swoich danych, a także usunąć całe konto, przy czym działania te są ostateczne i pozostawiają w naszej bazie śladów zmienianych lub usuwanych danych .

Informacja o dyrektywie RODO

Zgodnie z dyrektywą RODO jesteśmy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, Zgodnie z wymaganiami dyrektywy mamy obowiązek wykazania, że zgoda na gromadzenie i przetwarzanie została udzielona, przy czym była dobrowolna, konkretna, udzielona na konkretne sposoby użycia danych, świadoma, a jej wycofanie powinno być możliwie proste.

Aby zgodę można było uznać za uzyskaną w sposób zgodny z dyrektywą, jesteśmy zobowiązani do podania administratora danych. Celu ich przetwarzania. Typu pozyskiwanych i przetwarzanych danych. Sposobu wycofania zgody. Podania informacji o ewentualnie wykonywanych działaniach automatycznych na danych. Oraz informacji o udostępnianiu danych innym podmiotom, w szczególności o ewentualnym przesyłaniu danych do krajów trzecich.

Aby sprostać tym wymaganiom w trakcie rejestracji na naszej stronie są Państwo informowani o gromadzeniu przez nas danych i wyrażają Państwo na to zgodę. Jednocześnie informacje Państwu przekazywane zawierają wszystkie wymagane (wyszczególnione poniżej) elementy. I tak:

1 – Poprzez zaznaczenie pola checkbox przy oświadczeniu o udzieleniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych i późniejszym potwierdzeniu przyciskiem „zarejestruj” poświadczają Państwo, że zgoda była świadoma i dobrowolna, oraz, że zapoznali się Państwo z tym tekstem zawierającym wszystkie wymagane przez ustawę informacje.

2 – Podane przez Państwa dane będą wykorzystane jedynie do umożliwienia Państwu korzystania z limitowanych dla naszych użytkowników zasobów strony, poprzez wykorzystanie ich w trakcie logowania, oraz ewentualnych kontaktów e-mailowych z Państwem.

3 – Umożliwiamy państwu zmianę lub usunięcie danych w dowolnej chwili poprzez zakładkę „Edycja Profilu” na naszej stronie, a wykonane przez Państwa w tej zakładce operacje są ostateczne i nie wymagają żadnej ingerencji administracji strony.

4 – Administratorem państwa danych jest administracja grupy „Wyborcza Kuźnia” i strony www.wyborczakuznia.org.pl

5 – Państwa dane nie są w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane w inny sposób niż te wymienione w pkt. 2.

6 – Oprócz podawanych przez Państwa danych w trakcie procesu rejestracji dodatkowo jest zapisywana data i godzina rejestracji oraz adres IP komputera z którego rejestracja została dokonana, co jest warunkiem potwierdzającym udzielenie przez Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych.

7 – Nie pozyskujemy żadnych innych danych z Państwa komputerów.

8 – Na Państwa danych nie są przeprowadzane żadne operacje automatyczne.

9 – Państwa dane nie będą nikomu przekazywane, ani udostępniane. W szczególności nie są transferowane do krajów trzecich.

ukryj info

[CC] Jacek Wojciechowski