Informacja RODO

Zgodnie z dyrektywą RODO jesteśmy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, Zgodnie z wymaganiami dyrektywy mamy obowiązek wykazania, że zgoda na gromadzenie i przetwarzanie została udzielona, przy czym była dobrowolna, konkretna, udzielona na konkretne sposoby użycia danych, świadoma, a jej wycofanie powinno być możliwie proste.

Aby zgodę można było uznać za uzyskaną w sposób zgodny z dyrektywą, jesteśmy zobowiązani do podania administratora danych. Celu ich przetwarzania. Typu pozyskiwanych i przetwarzanych danych. Sposobu wycofania zgody. Podania informacji o ewentualnie wykonywanych działaniach automatycznych na danych. Oraz informacji o udostępnianiu danych innym podmiotom, w szczególności o ewentualnym przesyłaniu danych do krajów trzecich.

Aby sprostać tym wymaganiom w trakcie rejestracji na naszej stronie są Państwo informowani o gromadzeniu przez nas danych i wyrażają Państwo na to zgodę. Jednocześnie informacje Państwu przekazywane zawierają wszystkie wymagane (wyszczególnione powyżej) elementy. I tak:

1 – Poprzez zaznaczenie pola checkbox przy oświadczeniu o udzieleniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych i późniejszym potwierdzeniu przyciskiem „zarejestruj” poświadczają Państwo, że zgoda była świadoma i dobrowolna, oraz, że zapoznali się Państwo z tym tekstem zawierającym wszystkie wymagane przez ustawę informacje.

2 – Podane przez Państwa dane będą wykorzystane jedynie do umożliwienia Państwu korzystania z limitowanych dla naszych użytkowników zasobów strony, poprzez wykorzystanie ich w trakcie logowania, oraz ewentualnych kontaktów e-mailowych z Państwem.

3 – Umożliwiamy państwu zmianę lub usunięcie danych w dowolnej chwili poprzez zakładkę „Edycja Profilu” na naszej stronie, a wykonane przez Państwa w tej zakładce operacje są ostateczne i nie wymagają żadnej ingerencji administracji strony.

4 – Administratorem państwa danych jest administracja grupy „Wyborcza Kuźnia” i strony www.wyborczakuznia.org.pl

5 – Państwa dane nie są w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane na inny sposób niż te wymienione w pkt. 2.

6 – Oprócz podawanych przez Państwa danych w trakcie procesu rejestracji dodatkowo jest zapisywana data i godzina rejestracji oraz adres IP komputera z którego rejestracja została dokonana, co jest warunkiem potwierdzającym udzielenie przez Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych.

7 – Nie pozyskujemy żadnych innych danych z Państwa komputerów.

8 – Na Państwa danych nie są przeprowadzane żadne operacje automatyczne.

9 – Państwa dane nie będą nikomu przekazywane, ani udostępniane. W szczególności nie są transferowane do krajów trzecich.

[CC] Wyborcza Kuźnia

Informacja RODO

Zgodnie z dyrektywą RODO jesteśmy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, Zgodnie z wymaganiami dyrektywy mamy obowiązek wykazania, że zgoda na gromadzenie i przetwarzanie została udzielona, przy czym była dobrowolna, konkretna, udzielona na konkretne sposoby użycia danych, świadoma, a jej wycofanie powinno być możliwie proste.

Aby zgodę można było uznać za uzyskaną w sposób zgodny z dyrektywą, jesteśmy zobowiązani do podania administratora danych. Celu ich przetwarzania. Typu pozyskiwanych i przetwarzanych danych. Sposobu wycofania zgody. Podania informacji o ewentualnie wykonywanych działaniach automatycznych na danych. Oraz informacji o udostępnianiu danych innym podmiotom, w szczególności o ewentualnym przesyłaniu danych do krajów trzecich.

Aby sprostać tym wymaganiom w trakcie rejestracji na naszej stronie są Państwo informowani o gromadzeniu przez nas danych i wyrażają Państwo na to zgodę. Jednocześnie informacje Państwu przekazywane zawierają wszystkie wymagane (wyszczególnione powyżej) elementy. I tak:

1 – Poprzez zaznaczenie pola checkbox przy oświadczeniu o udzieleniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych i późniejszym potwierdzeniu przyciskiem „zarejestruj” poświadczają Państwo, że zgoda była świadoma i dobrowolna, oraz, że zapoznali się Państwo z tym tekstem zawierającym wszystkie wymagane przez ustawę informacje.

2 – Podane przez Państwa dane będą wykorzystane jedynie do umożliwienia Państwu korzystania z limitowanych dla naszych użytkowników zasobów strony, poprzez wykorzystanie ich w trakcie logowania, oraz ewentualnych kontaktów e-mailowych z Państwem.

3 – Umożliwiamy państwu zmianę lub usunięcie danych w dowolnej chwili poprzez zakładkę „Edycja Profilu” na naszej stronie, a wykonane przez Państwa w tej zakładce operacje są ostateczne i nie wymagają żadnej ingerencji administracji strony.

4 – Administratorem państwa danych jest administracja grupy „Wyborcza Kuźnia” i strony www.wyborczakuznia.org.pl

5 – Państwa dane nie są w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane na inny sposób niż te wymienione w pkt. 2.

6 – Oprócz podawanych przez Państwa danych w trakcie procesu rejestracji dodatkowo jest zapisywana data i godzina rejestracji oraz adres IP komputera z którego rejestracja została dokonana, co jest warunkiem potwierdzającym udzielenie przez Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych.

7 – Nie pozyskujemy żadnych innych danych z Państwa komputerów.

8 – Na Państwa danych nie są przeprowadzane żadne operacje automatyczne.

9 – Państwa dane nie będą nikomu przekazywane, ani udostępniane. W szczególności nie są transferowane do krajów trzecich.

[CC] Wyborcza Kuźnia

Pobierz PDF Wydrukuj