Kolejny zgon...

  PiS przejął w całości państwo i ogłasza, że jest Polską.

Tymczasem, z naruszeniem logiki i rozumu wyznaczył swoich przedstawicieli na wszystkie możliwe i te, które wydawały się niemożliwe do przejęcia stanowiska państwowe i brutalnie narzuca swoją wolę. Robi to brutalnie i narzuca styl życia, sposób myślenia i postępowania zgodnie ze swoim wyobrażeniem, nie zostawiając obywatelom wolności obywatelskich zawarowanych w Konstytucji RP.

PiS chce swoje opresje czynić nie tylko bezkarnymi, ale i błyskawicznymi w wykonaniu. Tak wprowadzone rozporządzeniami ministrów zmiany w Konstytucji RP doczekały się rygorów represji. Dotyczy to wolności obywatelskich, prawa do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do zgromadzeń i protestów, wolności od wiary i religii, dostępu do prawdziwych informacji, ale nawet tak oczywistych spraw, jak bezkarność i nadużywanie władzy, szkalowanie obywateli…

Teraz jeszcze mamy udowadniać, że jesteśmy grzeczni i posłuszni PiS-władzy.

W tej sytuacji jesteśmy krajem okupowanym, bez dostępu do prawa i sprawiedliwości. Jeśli dzisiaj korzystamy z jakichś wolności, to tylko w wyniku nieposłuszeństwa sędziów, prokuratorów, nauczycieli, naukowców, żołnierzy i niektórych samorządów oraz wpływów międzynarodowych.

Pandemia w Polsce się też nie skończy, bo jest ona na rękę tej opresyjnej władzy. Oni nas nie zaszczepią, nie wyzwolą od ograniczeń i nie oddadzą zabieranych wolności. To nie jest w ich interesie.

Dlatego w państwie, w którym reżim zabiera nam prawo do swobodnego życia, jest naszym wrogiem. Naszym obowiązkiem jest niedopuszczenie do założenia sobie kajdan niewoli, zakładanych powoli i codziennie. Tam, gdzie jest okupacja, tam musi być sprzeciw, nieposłuszeństwo i walka. To już nie prawo, ale obowiązek uświęcony milionami ofiar walczących o wolność Polaków.

Organizujmy się i uświadamiajmy.

[CC] Adam Mazguła

Organizujmy się...

PiS przejął w całości państwo i ogłasza, że jest Polską.

Tymczasem, z naruszeniem logiki i rozumu wyznaczył swoich przedstawicieli na wszystkie możliwe i te, które wydawały się niemożliwe do przejęcia stanowiska państwowe i brutalnie narzuca swoją wolę. Robi to brutalnie i narzuca styl życia, sposób myślenia i postępowania zgodnie ze swoim wyobrażeniem, nie zostawiając obywatelom wolności obywatelskich zawarowanych w Konstytucji RP.

PiS chce swoje opresje czynić nie tylko bezkarnymi, ale i błyskawicznymi w wykonaniu. Tak wprowadzone rozporządzeniami ministrów zmiany w Konstytucji RP doczekały się rygorów represji. Dotyczy to wolności obywatelskich, prawa do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do zgromadzeń i protestów, wolności od wiary i religii, dostępu do prawdziwych informacji, ale nawet tak oczywistych spraw, jak bezkarność i nadużywanie władzy, szkalowanie obywateli…

Teraz jeszcze mamy udowadniać, że jesteśmy grzeczni i posłuszni PiS-władzy.

W tej sytuacji jesteśmy krajem okupowanym, bez dostępu do prawa i sprawiedliwości. Jeśli dzisiaj korzystamy z jakichś wolności, to tylko w wyniku nieposłuszeństwa sędziów, prokuratorów, nauczycieli, naukowców, żołnierzy i niektórych samorządów oraz wpływów międzynarodowych.

Pandemia w Polsce się też nie skończy, bo jest ona na rękę tej opresyjnej władzy. Oni nas nie zaszczepią, nie wyzwolą od ograniczeń i nie oddadzą zabieranych wolności. To nie jest w ich interesie.

Dlatego w państwie, w którym reżim zabiera nam prawo do swobodnego życia, jest naszym wrogiem. Naszym obowiązkiem jest niedopuszczenie do założenia sobie kajdan niewoli, zakładanych powoli i codziennie. Tam, gdzie jest okupacja, tam musi być sprzeciw, nieposłuszeństwo i walka. To już nie prawo, ale obowiązek uświęcony milionami ofiar walczących o wolność Polaków.

Organizujmy się i uświadamiajmy.

[CC] Adam Mazguła
(351)

Pobierz PDF Wydrukuj