Pokażcie to szajce...

  Pokażcie to szajce: Kanthak, Kaleta, Ozdoba, Jaki, Wójcik i inni‼️ Jest sporo Polek i Polaków bezgranicznie ufających kauzyperdom na kaczych nogach, którzy kłamią, że swoje pomysły na ustawę kagańcową zaczerpnęli z ustawodawstwa niemieckiego i francuskiego.

Gdyby choć pobieżnie przeczytali znalezione przez senatora Marcina Bosackiego zapisy podobnej ustawy z...1956 r. obowiązującej w sowieckiej RFSRR, to może zrozumieliby, jak paskudnymi metodami posługuje się pisowska władza usiłująca wyprowadzić Polskę z UE, żeby ją wepchnąć w niedźwiedzie łapy Rosji. Jak inaczej, jeśli nie zdradą ojczyzny trzeba nazwać te zabiegi? A jak inaczej niż targowiczanami, należy nazwać usłużnych przestępców, bezpodstawnie podających się za prawników, którzy tę ustawę skopiowali i usiłują wprowadzić w naszym kraju, żeby podporządkować sobie sądy?

Opamiętajcie się towarzysze: Duda, Morawiecki, Mitera, Terlecki, Kanthak, Kaleta, Jaki, Wójcik, Fogiel, Ozdoba i inni! I wy, posłowie PiS, którzy będziecie musieli za nią głosować!

Jeszcze możecie się z tego wycofać!

A wy Polki i Polacy, którzy im jeszcze ufacie, zobaczcie, z jakich materiałów korzystają wasi wybrańcy, chcący łamać naszą praworządność i sami wyciągnijcie wnioski.

Może jeszcze nie jest za późno?!

Oto niektóre artykuły ustawy, obowiązującej w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, które skopiowali zdrajcy i chcą ją dzisiaj wprowadzić na życzenie Kaczyńskiego i Ziobry w Polsce:

Art.69. Prokurator Republiki ma prawo wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec wszystkich zatrudnionych w instytucjach sądowych RFSRR

Art.74. Kary: a) upomnienie, b) nagana, c) przeniesienie na niższe stanowisko, d) usunięcie z czasowym zakazem pracy na stanowisku sędziego.

Art.73. Powodem postępowania dyscyplinarnego są:

a) czyny sędziów, choć nie podlegające odpowiedzialności karnej, ale niezgodne z godnością stanowiska,

b) uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczeń z powodu niezgodności z duchem ustawodawstwa RFSRR i interesem mas pracujących

Art. 80. Dyscyplinarne kolegia nie są związane jakimikolwiek formalnościami, kolejność spraw zależy od uznania kolegium, z zastrzeżeniem że po wysłuchaniu podsumowania prokuratora przedstawiane jest słowo obwinionego.

Art. 83. Od decyzji komisji dyscyplinarnej sądów gubernialnych można się odwołać w ciągu siedmiu dni do Sądu Najwyższego. Decyzje komisji dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie są przedmiotem jakiegokolwiek odwołania.

Towarzysz D.S. Kariew (dziekan wydziału prawa Uniw. Moskiewskiego) pisał:

„Niezawisłość sędziów nie może być rozumiana w sensie niezależności od państwa socjalistycznego. Sąd jest organem państwa, a organ państwa nie może być niezależny od podmiotu, do którego należy Sąd radziecki nie może służyć innym celom niż społeczeństwa socjalistycznego; nie może stosować innej polityki niż polityka Komunistycznej Partii i Rządu Radzieckiego; nie może zrealizować żadnej innej woli niż wola radzieckiego ludu”.

Opamiętajcie się‼️

***

W podobny sposób Łukaszenka oddał swoją ojczyznę Białoruś w ręce Putina... To samo robi Orban z Węgrami... Oni już przegrali, MY MAMY JESZCZE SZANSĘ, jeszcze nie jest za późno‼️

[CC] Michal Osiecimski

Pokażcie to szajce...

Pokażcie to szajce: Kanthak, Kaleta, Ozdoba, Jaki, Wójcik i inni‼️ Jest sporo Polek i Polaków bezgranicznie ufających kauzyperdom na kaczych nogach, którzy kłamią, że swoje pomysły na ustawę kagańcową zaczerpnęli z ustawodawstwa niemieckiego i francuskiego.

Gdyby choć pobieżnie przeczytali znalezione przez senatora Marcina Bosackiego zapisy podobnej ustawy z...1956 r. obowiązującej w sowieckiej RFSRR, to może zrozumieliby, jak paskudnymi metodami posługuje się pisowska władza usiłująca wyprowadzić Polskę z UE, żeby ją wepchnąć w niedźwiedzie łapy Rosji. Jak inaczej, jeśli nie zdradą ojczyzny trzeba nazwać te zabiegi? A jak inaczej niż targowiczanami, należy nazwać usłużnych przestępców, bezpodstawnie podających się za prawników, którzy tę ustawę skopiowali i usiłują wprowadzić w naszym kraju, żeby podporządkować sobie sądy?

Opamiętajcie się towarzysze: Duda, Morawiecki, Mitera, Terlecki, Kanthak, Kaleta, Jaki, Wójcik, Fogiel, Ozdoba i inni! I wy, posłowie PiS, którzy będziecie musieli za nią głosować!

Jeszcze możecie się z tego wycofać!

A wy Polki i Polacy, którzy im jeszcze ufacie, zobaczcie, z jakich materiałów korzystają wasi wybrańcy, chcący łamać naszą praworządność i sami wyciągnijcie wnioski.

Może jeszcze nie jest za późno?!

Oto niektóre artykuły ustawy, obowiązującej w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, które skopiowali zdrajcy i chcą ją dzisiaj wprowadzić na życzenie Kaczyńskiego i Ziobry w Polsce:

Art.69. Prokurator Republiki ma prawo wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec wszystkich zatrudnionych w instytucjach sądowych RFSRR

Art.74. Kary: a) upomnienie, b) nagana, c) przeniesienie na niższe stanowisko, d) usunięcie z czasowym zakazem pracy na stanowisku sędziego.

Art.73. Powodem postępowania dyscyplinarnego są:

a) czyny sędziów, choć nie podlegające odpowiedzialności karnej, ale niezgodne z godnością stanowiska,

b) uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczeń z powodu niezgodności z duchem ustawodawstwa RFSRR i interesem mas pracujących

Art. 80. Dyscyplinarne kolegia nie są związane jakimikolwiek formalnościami, kolejność spraw zależy od uznania kolegium, z zastrzeżeniem że po wysłuchaniu podsumowania prokuratora przedstawiane jest słowo obwinionego.

Art. 83. Od decyzji komisji dyscyplinarnej sądów gubernialnych można się odwołać w ciągu siedmiu dni do Sądu Najwyższego. Decyzje komisji dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie są przedmiotem jakiegokolwiek odwołania.

Towarzysz D.S. Kariew (dziekan wydziału prawa Uniw. Moskiewskiego) pisał:

„Niezawisłość sędziów nie może być rozumiana w sensie niezależności od państwa socjalistycznego. Sąd jest organem państwa, a organ państwa nie może być niezależny od podmiotu, do którego należy Sąd radziecki nie może służyć innym celom niż społeczeństwa socjalistycznego; nie może stosować innej polityki niż polityka Komunistycznej Partii i Rządu Radzieckiego; nie może zrealizować żadnej innej woli niż wola radzieckiego ludu”.

Opamiętajcie się‼️

***

W podobny sposób Łukaszenka oddał swoją ojczyznę Białoruś w ręce Putina... To samo robi Orban z Węgrami... Oni już przegrali, MY MAMY JESZCZE SZANSĘ, jeszcze nie jest za późno‼️

[CC] Michal Osiecimski
(217)

Pobierz PDF Wydrukuj