Przeciw propagandzie PIS

Od kilku lat natarczywość i kłamstwo propagandy PIS jest zatrważająca, tym bardziej, że ulega jej coraz młodsze pokolenie Polaków. Zupełnie przypomina mi okres głębokiego stalinizmu, w którym niszczono wszelkie autorytety przedwojennych polityków w osobach Piłsudskiego, Mościckiego, Dmowskiego, Becka czy Wojciechowskiego, a w ich miejsce wciskano młodemu pokoleniu nowe, nieprawdziwe mitologie bohaterstwa i patriotyzmu Bieruta, Rokossowskiego, Świerczewskiego, Minca, Ochaba, Radkiewicza, Moczara i innych.

Do zmian ustrojowych roku 1989 przyczyniło się nowe pokolenie, powstałe nowe autorytety, których obecne władze odsuwają na margines, na zupełne zapomnienie, a nawet ogłaszając ich zdrajcami. Nie chcę wymieniać tych ludzi, nie godny jestem ich wielkości, czy zasług. Wiem i jestem przekonany o ich działalności w warunkach politycznie bardzo trudnych, a dla nich niebezpiecznych i tragicznych.

Posunę się tylko do jednego czasowego wątku w naszej najnowszej historii. Dotyczy to ośmiu lat rządów poprzedniej koalicji (PO, PSL) 2007-2015, co warto przypomnieć młodszemu pokoleniu. W ostatnim dniu rządów Jarosława Kaczyńskiego, w wyniku strajków pielęgniarek, sejm uchwalił ustawę tzw. 203, przyznającej każdej pielęgniarce podwyżkę płacy o 203 zł miesięcznie, ale nie zabezpieczono na to pieniędzy. Obecny rząd tą dobrocią chwalił się długo będąc w opozycji, a wykonanie spadło jednak na rząd Tuska!

Następnie nowy rząd musiał dokończyć usuwanie szkód po wielkiej powodzi z czasów rządów lewicy: Cimoszewicza, Oleksego i Belki i nieskończonych przez rząd Marcinkiewicza i Kaczyńskiego. Latem 2007 ogłoszono Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, co zmusiło rząd Tuska do budowy lub modernizacji 6 stadionów (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Chorzów i Kraków), budowy dróg, lotnisk, dworców PKP i pokrewnej infrastruktury. Pech chciał, że przez trzy kolejne lata Polskę nawiedziły trzy wielkie powodzie, które każdorazowo zalały 1/3 część kraju, które zniszczyły wiele dróg i mostów oraz domostw i infrastruktury. Z drugiej strony wstrzymały one prace przy budowie dróg, a także spiętrzyły wydatki na remonty dróg i wypłacanie odszkodowań dla powodzian. W tym samym czasie rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy obejmujący wszystkie kraje, również kraje UE, w tym Polskę, który trwał praktycznie do końca 2014r.

Wielkim i tragicznym w skutkach i finansach wydarzeniem były dwie katastrofy lotnicze w Mirosławcu i Smoleńsku oraz kolejowa pod Szczekocinami. Wiele kosztów pochłonęły z budżetu państwa Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Rząd PO i PSL ze wszystkich trudności nie wywiązał się źle w oczach obiektywnych obserwatorów politycznych na świecie. Praktycznie kryzys przeszliśmy jako jedyni z dodatnim bilansem. Oczywiście, że występowały w niektórych dziedzinach życia pewne niedociągnięcia, czy uchybienia, ale ogólnie rzecz biorąc większych uchybień nie było w działalności politycznej wewnątrz kraju, a w polityce zewnętrznej raczej odnoszono wiele sukcesów, co wywołano uznanie na arenie międzynarodowej.

Ostatni okres obecnego rządu nie napotyka na żadne przeciwności typu katastrofy, powodzie, imprezy masowe itd. Dlatego porównując oba te okresy należy w szczególności brać pod uwagę warunki, w jakich działały oba rządy. W przeciwnym wypadku osąd opiera się na kłamstwie, na niedomówieniu, na zupełnie błędnych i nie miarodajnym spojrzeniu na rzeczywistość! Krótko mówiąc na kłamstwie, co jest bardzo groźne wychowawczo dla młodego pokolenia!

[CC] Kazimierz Więch

Przeciw propagandzie PIS

Od kilku lat natarczywość i kłamstwo propagandy PIS jest zatrważająca, tym bardziej, że ulega jej coraz młodsze pokolenie Polaków. Zupełnie przypomina mi okres głębokiego stalinizmu, w którym niszczono wszelkie autorytety przedwojennych polityków w osobach Piłsudskiego, Mościckiego, Dmowskiego, Becka czy Wojciechowskiego, a w ich miejsce wciskano młodemu pokoleniu nowe, nieprawdziwe mitologie bohaterstwa i patriotyzmu Bieruta, Rokossowskiego, Świerczewskiego, Minca, Ochaba, Radkiewicza, Moczara i innych.

Do zmian ustrojowych roku 1989 przyczyniło się nowe pokolenie, powstałe nowe autorytety, których obecne władze odsuwają na margines, na zupełne zapomnienie, a nawet ogłaszając ich zdrajcami. Nie chcę wymieniać tych ludzi, nie godny jestem ich wielkości, czy zasług. Wiem i jestem przekonany o ich działalności w warunkach politycznie bardzo trudnych, a dla nich niebezpiecznych i tragicznych.

Posunę się tylko do jednego czasowego wątku w naszej najnowszej historii. Dotyczy to ośmiu lat rządów poprzedniej koalicji (PO, PSL) 2007-2015, co warto przypomnieć młodszemu pokoleniu. W ostatnim dniu rządów Jarosława Kaczyńskiego, w wyniku strajków pielęgniarek, sejm uchwalił ustawę tzw. 203, przyznającej każdej pielęgniarce podwyżkę płacy o 203 zł miesięcznie, ale nie zabezpieczono na to pieniędzy. Obecny rząd tą dobrocią chwalił się długo będąc w opozycji, a wykonanie spadło jednak na rząd Tuska!

Następnie nowy rząd musiał dokończyć usuwanie szkód po wielkiej powodzi z czasów rządów lewicy: Cimoszewicza, Oleksego i Belki i nieskończonych przez rząd Marcinkiewicza i Kaczyńskiego. Latem 2007 ogłoszono Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, co zmusiło rząd Tuska do budowy lub modernizacji 6 stadionów (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Chorzów i Kraków), budowy dróg, lotnisk, dworców PKP i pokrewnej infrastruktury. Pech chciał, że przez trzy kolejne lata Polskę nawiedziły trzy wielkie powodzie, które każdorazowo zalały 1/3 część kraju, które zniszczyły wiele dróg i mostów oraz domostw i infrastruktury. Z drugiej strony wstrzymały one prace przy budowie dróg, a także spiętrzyły wydatki na remonty dróg i wypłacanie odszkodowań dla powodzian. W tym samym czasie rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy obejmujący wszystkie kraje, również kraje UE, w tym Polskę, który trwał praktycznie do końca 2014r.

Wielkim i tragicznym w skutkach i finansach wydarzeniem były dwie katastrofy lotnicze w Mirosławcu i Smoleńsku oraz kolejowa pod Szczekocinami. Wiele kosztów pochłonęły z budżetu państwa Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Rząd PO i PSL ze wszystkich trudności nie wywiązał się źle w oczach obiektywnych obserwatorów politycznych na świecie. Praktycznie kryzys przeszliśmy jako jedyni z dodatnim bilansem. Oczywiście, że występowały w niektórych dziedzinach życia pewne niedociągnięcia, czy uchybienia, ale ogólnie rzecz biorąc większych uchybień nie było w działalności politycznej wewnątrz kraju, a w polityce zewnętrznej raczej odnoszono wiele sukcesów, co wywołano uznanie na arenie międzynarodowej.

Ostatni okres obecnego rządu nie napotyka na żadne przeciwności typu katastrofy, powodzie, imprezy masowe itd. Dlatego porównując oba te okresy należy w szczególności brać pod uwagę warunki, w jakich działały oba rządy. W przeciwnym wypadku osąd opiera się na kłamstwie, na niedomówieniu, na zupełnie błędnych i nie miarodajnym spojrzeniu na rzeczywistość! Krótko mówiąc na kłamstwie, co jest bardzo groźne wychowawczo dla młodego pokolenia!

[CC] Kazimierz Więch
(183)

Pobierz PDF Wydrukuj