Faraon

1. Faraon Chefren ogłasza się synem boga słońca Ra. On i jego następcy organizują tysiące niewolników i robotników do budowy piramid – olbrzymich mauzoleów, które bogom-faraonom po zabalsamowaniu ich doczesnych szczątków mają zapewnić nieśmiertelność. Współczesne badania archeologiczne wykazały jednak, że w znalezionych w piramidach mumiach nie ma żadnych oznak życia.

2. Mojżesz po powrocie z samotnej wędrówki na górę Synaj ogłasza, że widział się twarzą w twarz z Bogiem. Jako dowód przedstawia kamienne tablice z zasadami prawa Bożego, które przez następne trzy tysiące lat będzie porządkować życie miliardów ludzi: żydów, chrześcijan i mahometan, budząc ich wzajemną nienawiść. Gdy Mojżesz miał 120 lat, oznajmił ludowi, że nadszedł kres jego życia i wszedł na górę, gdzie zniknął w chmurze, która na niego zstąpiła.

3. Jezus z Nazaretu głosił, że jest Synem Bożym. Z trudnych do wyjaśnienia powodów został zabity przez ukrzyżowanie. Tradycja głosi, że trzy niewiasty, które chciały namaścić jego zwłoki trzeciego dnia po śmierci, zastały Jego grób pustym. Wniosek? Zmartwychwstał! Wśród wyznawców Chrystusa żywa jest też historia, że po śmierci w swej cielesnej powłoce ukazał się dwu uczniom, którym towarzyszył podczas długiej wędrówki z Jerozolimy do Emaus. Ci jednak Go nie rozpoznali. Mimo to jego wyznawcy ogłaszają Go Bogiem współistotnym Ojcu. Kult Jezusa rozprzestrzenił się na całą Europę, przynosząc kontynentowi dwutysiącletnie pasmo cierpień: podboje, krucjaty, inkwizycję i wojny religijne pomiędzy chrześcijanami rożnych wyznań. Chrześcijanie wierzą, że Jezus w swej cielesnej powłoce wstąpił do nieba. Brak jednak naocznych świadków tego wydarzenia.

4. Mahomet. Arabski karawaniarz i rzezimieszek, który został prorokiem nowej religii. Zwrócił się przeciw politeistycznym wierzeniom swoich rodaków. W tym celu przetransformował niektóre elementy lokalnych wierzeń i wybiórczo wykorzystał pewne elementy doktryny judaistycznej i chrześcijańskiej. Fundamentem jego doktryny jest wiara w jednego, jedynego Boga, zdecydowanie przeciwstawiająca się chrześcijańskiej koncepcji Trójcy Świętej. Początkowo za główne miejsce Jego kultu uznał Jerozolimę, ku której pierwsi mahometanie zwracali twarz w modlitwach, ale po drugim objawieniu za punkt orientacyjny, ku któremu muzułmanie zwracają się w modlitwach do dziś, obrano Mekkę, miejsce urodzenia Proroka. Zmieniła się też orientacja Proroka wobec żydów i chrześcijan, których uznał za niewiernych. W konsekwencji, po jego śmierci rozwija się tradycja dżihadu, świętej wojny z niewiernymi. Nie wojny ideologicznej, lecz walki zbrojnej. Napięcia pomiędzy wyznawcami tych trzech monoteistycznych religii, wyznającymi wiarę w tego samego Boga, określają po dziś dzień stosunki międzynarodowe na świecie. Mahomet zmarł w Medynie śmiercią naturalną, ale muzułmańska tradycja głosi, że został przeniesiony do Jerozolimy przez archanioła Gabriela i postawiony w miejscu dawnej świątyni Salomona, skąd wstąpił do nieba.

5. Adolf Hitler rozwinął teorię wyższości narodu niemieckiego nad wszystkimi innymi. Przekonał do niej miliony współobywateli. Gdy doszedł do władzy, systematycznie likwidował opozycję i wszelkie ośrodki samodzielnej myśli. Przez eksterminację prowadził akcję oczyszczania narodu niemieckiego z elementów zdegenerowanych: chorych psychicznie, homoseksualistów, komunistów, a przede wszystkich Żydów, których uznał za podludzi. Rozpętał najstraszliwszą w dziejach ludzkości wojnę, która pochłonęła 50 milionów ofiar. W celu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej zbudował fabryki śmierci, do których zwożono Żydów z całej Europy, nie do pracy rzecz jasna, lecz na zagładę. Przegrał wojnę z całym światem, pogrążając kraj w gruzach i okrywając własny naród na długie lata hańbą. Popełnił samobójstwo, a jego zwłoki spalono. Do dziś nie ma pewności co do losów jego pośmiertnych szczątków.

6. Józef Stalin po dojściu do władzy w ZSRR, morduje tysiące potencjalnych konkurentów, miliony obywateli zamyka w obozach pracy, wywołuje w kraju klęskę głodu. W wyniku jego decyzji giną miliony ludzi. A mimo to powstaje kult jego osoby. Jego portrety zdobią ulice, place, urzędy i mieszkania prywatne. Artyści śpiewają ku jego czci pieśni, a poeci układają wiersze. Jego imieniem nazywane są zakłady pracy i całe miasta. Zostaje okrzyknięty przywódcą postępowej ludzkości, największym strategiem, filozofem, językoznawcą, uniwersalnym geniuszem. W bałwochwalczym zachwycie używa się dla niego określeń takich jak „słońce narodów” czy „lokomotywa historii”. Po jego śmierci płaczą miliony ludzi od Berlina po Władywostok. Kult jego osoby utrzymuje się w Rosji do dziś. Zwłoki Stalina zabalsamowano i wystawiono na widok publiczny w mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie, obok mauzoleum Lenina. Jednak po ośmiu latach w wyniku krytyki kultu jednostki i okresu błędów i wypaczeń pogrzebano je pod kremlowskim murem, a mauzoleum rozebrano.

7. Jarosław Kaczyński, polski polityk równie psychopatycznie żądny władzy co dwaj poprzednicy. Doszedł do władzy pod koniec życia, przekonując dużą część wyborców, że dobrobyt nie bierze się z pracy, lecz z zasiłków. Po przejęciu władzy w istotny sposób naruszył ład państwa demokratycznego, likwidując trójpodział władzy, niezawisłość sądów i przekształcając media publiczne w narzędzie propagandy własnego sukcesu oraz szkalowania przeciwników politycznych i osób o niezależnych poglądach, szczególnie naukowców, dziennikarzy i artystów. Wprowadził nowy podział społeczny: na naszych i Polaków gorszego sortu. Machina jego systemu, ściśle współpracująca z Kościołem katolickim, finansowana była z niebotycznych długów zaciąganych przez państwo oraz z pracy mas pracujących, za ich dobrowolną zgodą. Pracujący płacili podatki, a zasiłki ogłaszane jako prezent od zbawcy narodu, otrzymywali prawie wszyscy. Jego koncepcja demokracji nieliberalnej skierowana była przeciw tendencjom modernistycznym zachodzącym we współczesnym świecie: globalizacji, demokracji, wolności jednostki, laicyzacji, gender, tolerancji seksualnej i nowoczesnej medycynie. Przywrócił dumę konserwatywnej części polskiego społeczeństwa, wzmacniając w nim postawy dewocyjne, klerykalne, nacjonalistyczne, antyeuropejskie, antynaukowe, obskuranckie, homo - i ksenofobiczne.

Przed wyborami do parlamentu w 2019 r. jego partia notuje 44-procentowy wynik poparcia, co może oznaczać niepodzielne panowanie co najmniej przez najbliższe cztery lata i wzmocnienie w sercu Europy tendencji antymodernistycznych. Kaczyński już w młodości otwarcie mówił, że jego marzeniem jest zostanie emerytowanym zbawcą narodu. Po katastrofie lotniczej, w której zginął jego brat oraz 95 innych osób ze świata polityki i obsługi lotniczej, rozpętał w kraju histerię, oskarżając o zamach ówczesnego premiera Polski i prezydenta Rosji. Zwłoki brata i jego małżonki zostały pochowane w katedrze zamku królewskiego na Wawelu, która do tej pory zarezerwowana była wyłącznie dla królów Polski i najwybitniejszych osobistości, mających wielkie zasługi dla narodu. Wśród Polaków krążą plotki, że w krypcie katedry już czeka miejsce przeznaczone dla Zbawcy Narodu.

[CC] Jerzy Kruk

Faraon

1. Faraon Chefren ogłasza się synem boga słońca Ra. On i jego następcy organizują tysiące niewolników i robotników do budowy piramid – olbrzymich mauzoleów, które bogom-faraonom po zabalsamowaniu ich doczesnych szczątków mają zapewnić nieśmiertelność. Współczesne badania archeologiczne wykazały jednak, że w znalezionych w piramidach mumiach nie ma żadnych oznak życia.

2. Mojżesz po powrocie z samotnej wędrówki na górę Synaj ogłasza, że widział się twarzą w twarz z Bogiem. Jako dowód przedstawia kamienne tablice z zasadami prawa Bożego, które przez następne trzy tysiące lat będzie porządkować życie miliardów ludzi: żydów, chrześcijan i mahometan, budząc ich wzajemną nienawiść. Gdy Mojżesz miał 120 lat, oznajmił ludowi, że nadszedł kres jego życia i wszedł na górę, gdzie zniknął w chmurze, która na niego zstąpiła.

3. Jezus z Nazaretu głosił, że jest Synem Bożym. Z trudnych do wyjaśnienia powodów został zabity przez ukrzyżowanie. Tradycja głosi, że trzy niewiasty, które chciały namaścić jego zwłoki trzeciego dnia po śmierci, zastały Jego grób pustym. Wniosek? Zmartwychwstał! Wśród wyznawców Chrystusa żywa jest też historia, że po śmierci w swej cielesnej powłoce ukazał się dwu uczniom, którym towarzyszył podczas długiej wędrówki z Jerozolimy do Emaus. Ci jednak Go nie rozpoznali. Mimo to jego wyznawcy ogłaszają Go Bogiem współistotnym Ojcu. Kult Jezusa rozprzestrzenił się na całą Europę, przynosząc kontynentowi dwutysiącletnie pasmo cierpień: podboje, krucjaty, inkwizycję i wojny religijne pomiędzy chrześcijanami rożnych wyznań. Chrześcijanie wierzą, że Jezus w swej cielesnej powłoce wstąpił do nieba. Brak jednak naocznych świadków tego wydarzenia.

4. Mahomet. Arabski karawaniarz i rzezimieszek, który został prorokiem nowej religii. Zwrócił się przeciw politeistycznym wierzeniom swoich rodaków. W tym celu przetransformował niektóre elementy lokalnych wierzeń i wybiórczo wykorzystał pewne elementy doktryny judaistycznej i chrześcijańskiej. Fundamentem jego doktryny jest wiara w jednego, jedynego Boga, zdecydowanie przeciwstawiająca się chrześcijańskiej koncepcji Trójcy Świętej. Początkowo za główne miejsce Jego kultu uznał Jerozolimę, ku której pierwsi mahometanie zwracali twarz w modlitwach, ale po drugim objawieniu za punkt orientacyjny, ku któremu muzułmanie zwracają się w modlitwach do dziś, obrano Mekkę, miejsce urodzenia Proroka. Zmieniła się też orientacja Proroka wobec żydów i chrześcijan, których uznał za niewiernych. W konsekwencji, po jego śmierci rozwija się tradycja dżihadu, świętej wojny z niewiernymi. Nie wojny ideologicznej, lecz walki zbrojnej. Napięcia pomiędzy wyznawcami tych trzech monoteistycznych religii, wyznającymi wiarę w tego samego Boga, określają po dziś dzień stosunki międzynarodowe na świecie. Mahomet zmarł w Medynie śmiercią naturalną, ale muzułmańska tradycja głosi, że został przeniesiony do Jerozolimy przez archanioła Gabriela i postawiony w miejscu dawnej świątyni Salomona, skąd wstąpił do nieba.

5. Adolf Hitler rozwinął teorię wyższości narodu niemieckiego nad wszystkimi innymi. Przekonał do niej miliony współobywateli. Gdy doszedł do władzy, systematycznie likwidował opozycję i wszelkie ośrodki samodzielnej myśli. Przez eksterminację prowadził akcję oczyszczania narodu niemieckiego z elementów zdegenerowanych: chorych psychicznie, homoseksualistów, komunistów, a przede wszystkich Żydów, których uznał za podludzi. Rozpętał najstraszliwszą w dziejach ludzkości wojnę, która pochłonęła 50 milionów ofiar. W celu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej zbudował fabryki śmierci, do których zwożono Żydów z całej Europy, nie do pracy rzecz jasna, lecz na zagładę. Przegrał wojnę z całym światem, pogrążając kraj w gruzach i okrywając własny naród na długie lata hańbą. Popełnił samobójstwo, a jego zwłoki spalono. Do dziś nie ma pewności co do losów jego pośmiertnych szczątków.

6. Józef Stalin po dojściu do władzy w ZSRR, morduje tysiące potencjalnych konkurentów, miliony obywateli zamyka w obozach pracy, wywołuje w kraju klęskę głodu. W wyniku jego decyzji giną miliony ludzi. A mimo to powstaje kult jego osoby. Jego portrety zdobią ulice, place, urzędy i mieszkania prywatne. Artyści śpiewają ku jego czci pieśni, a poeci układają wiersze. Jego imieniem nazywane są zakłady pracy i całe miasta. Zostaje okrzyknięty przywódcą postępowej ludzkości, największym strategiem, filozofem, językoznawcą, uniwersalnym geniuszem. W bałwochwalczym zachwycie używa się dla niego określeń takich jak „słońce narodów” czy „lokomotywa historii”. Po jego śmierci płaczą miliony ludzi od Berlina po Władywostok. Kult jego osoby utrzymuje się w Rosji do dziś. Zwłoki Stalina zabalsamowano i wystawiono na widok publiczny w mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie, obok mauzoleum Lenina. Jednak po ośmiu latach w wyniku krytyki kultu jednostki i okresu błędów i wypaczeń pogrzebano je pod kremlowskim murem, a mauzoleum rozebrano.

7. Jarosław Kaczyński, polski polityk równie psychopatycznie żądny władzy co dwaj poprzednicy. Doszedł do władzy pod koniec życia, przekonując dużą część wyborców, że dobrobyt nie bierze się z pracy, lecz z zasiłków. Po przejęciu władzy w istotny sposób naruszył ład państwa demokratycznego, likwidując trójpodział władzy, niezawisłość sądów i przekształcając media publiczne w narzędzie propagandy własnego sukcesu oraz szkalowania przeciwników politycznych i osób o niezależnych poglądach, szczególnie naukowców, dziennikarzy i artystów. Wprowadził nowy podział społeczny: na naszych i Polaków gorszego sortu. Machina jego systemu, ściśle współpracująca z Kościołem katolickim, finansowana była z niebotycznych długów zaciąganych przez państwo oraz z pracy mas pracujących, za ich dobrowolną zgodą. Pracujący płacili podatki, a zasiłki ogłaszane jako prezent od zbawcy narodu, otrzymywali prawie wszyscy. Jego koncepcja demokracji nieliberalnej skierowana była przeciw tendencjom modernistycznym zachodzącym we współczesnym świecie: globalizacji, demokracji, wolności jednostki, laicyzacji, gender, tolerancji seksualnej i nowoczesnej medycynie. Przywrócił dumę konserwatywnej części polskiego społeczeństwa, wzmacniając w nim postawy dewocyjne, klerykalne, nacjonalistyczne, antyeuropejskie, antynaukowe, obskuranckie, homo - i ksenofobiczne.

Przed wyborami do parlamentu w 2019 r. jego partia notuje 44-procentowy wynik poparcia, co może oznaczać niepodzielne panowanie co najmniej przez najbliższe cztery lata i wzmocnienie w sercu Europy tendencji antymodernistycznych. Kaczyński już w młodości otwarcie mówił, że jego marzeniem jest zostanie emerytowanym zbawcą narodu. Po katastrofie lotniczej, w której zginął jego brat oraz 95 innych osób ze świata polityki i obsługi lotniczej, rozpętał w kraju histerię, oskarżając o zamach ówczesnego premiera Polski i prezydenta Rosji. Zwłoki brata i jego małżonki zostały pochowane w katedrze zamku królewskiego na Wawelu, która do tej pory zarezerwowana była wyłącznie dla królów Polski i najwybitniejszych osobistości, mających wielkie zasługi dla narodu. Wśród Polaków krążą plotki, że w krypcie katedry już czeka miejsce przeznaczone dla Zbawcy Narodu.

[CC] Jerzy Kruk
(171)

Pobierz PDF Wydrukuj