Lot Ikara

  Ostrzegał mnie ojciec, gdy skrzydła majstrował, Przed lotem na własny rachunek.
Lecz cel mój
- świst myśli -
zagłuszył te słowa i ścięgna naciągnął, jak strunę.
Więc w górę! - Nad głowy, nad stropy, nad ziemię!
W poszumie stroszących się piór!
Najwyższą świątynię zamyka sklepienie, a ja - nad sklepieniem!
Wskroś chmur!
Wołają - ślepota!
Wołają, że pycha!
A ja ramionami w dół niebo odpycham
i chwytam w źrenice ogromy oddali,
gdzie wszystko jest małe i wszyscy są mali!
Ich rozgwar pochłania Fanfara cisz
- Im - lecieć w otchłanie, Mnie - wzwyż![...]

Zacytowany fragment piosenki Jacka Kaczmarskiego "Lot Ikara" doskonale obrazuje zachowanie najważniejszych osobistości DOBREJ ZMIANY, a w szczególności marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego. Wszyscy pamiętamy mit o Dedalu i Ikarze oraz jego przesłanie. Lot i upadek Ikara stanowią symbol ludzkiego dążenia do realizacji własnych celów, wbrew naturalnemu porządkowi świata i symbol nadmiernej ambicji. Władza potrafi ludzi deprawować. A szczególnie takich, którzy niewiele sobą reprezentują, a ich wręcz chore ambicje i dążenia nie pokrywają się z wiedzą merytoryczną i umiejętnościami. Wszak w rządzie PiS mieliśmy, a po rekonstrukcji mamy samych "doskonałych specjalistów". Ich najważniejszą i chyba jedyną zaletą jest przynależność do PiS, działania potwierdzające oddanie tej partii, nieme posłuszeństwo i ślepe wykonanie rozkazów "suwerena". Co można zbudować w ciągu czterech lat? Można wiele... A ile można zburzyć, zniszczyć, zdewastować??? Można niemal wszystko!!! Polska w ciągu ostatnich czterech lat nie tylko zatrzymała, a wręcz cofnęła się w rozwoju w wielu dziedzinach. Po wyliczeniu wszystkich afer oraz "zasług" DOBREJ ZMIANY i dodaniu słów "od .... uchroń nas panie", powstałaby chyba najdłuższa litania. Wszelkim działaniom przedstawicieli rządzących towarzyszy ogromna pycha i buta. Społeczeństwo dla nich to gorszy sort, zaraza, zdradzieckie mordy. Są nadzwyczaj aroganccy, tak pewni swoich racji i właściwego postępowania, że zapominają o przestrzeganiu prawa. Oni są ponad prawem... Szybują ponad prawem... dosłownie i w przenośni, jak mityczny Ikar... Jak to się skończyło i jak skończy dla Polski? Przypominając słowa z przypowieści Salomona: "PRZED UPADKIEM IDZIE PYCHA; A PRZED RUINĄ WYNIOSŁOŚĆ DUCHA" To właśnie nieadekwatne poczucie własnej wartości, wyższość okazywana na każdym kroku spowodowały, że rządzący zatracili zdolność do racjonalnego oceniania możliwości. Wystarczy przytoczyć słowa premiera Mateusza Morawieckiego na temat planów rozwoju gospodarczego Polski oraz jej miejsca w Europie. "Polska może stać się liderem elektromobilności", „Polska staje się czymś w rodzaju Doliny Krzemowej UE”. Lub ostatni news z Wiadomości TVP "Polska za rok przegoni Tajwan, a za pięć lat zrówna się ze Szwajcarią". Te słowa są dowodem nie tylko pychy, buty, ale również brakiem racjonalnego myślenia i rzeczywistej oceny sytuacji, w której znajduje się Polska. Są zwiastunem upadku. Czy to będzie tylko upadek "Ikara" i jego drużyny??? Czy to będzie upadek nas wszystkich, jeśli nie roztopimy wosku w skrzydłach DOBREJ ZMIANY podczas wyborów i pozwolimy się nieść w otchłań przepaści???

[CC] M+

Lot Ikara

  Ostrzegał mnie ojciec, gdy skrzydła majstrował, Przed lotem na własny rachunek.
Lecz cel mój
- świst myśli -
zagłuszył te słowa i ścięgna naciągnął, jak strunę.
Więc w górę! - Nad głowy, nad stropy, nad ziemię!
W poszumie stroszących się piór!
Najwyższą świątynię zamyka sklepienie, a ja - nad sklepieniem!
Wskroś chmur!
Wołają - ślepota!
Wołają, że pycha!
A ja ramionami w dół niebo odpycham
i chwytam w źrenice ogromy oddali,
gdzie wszystko jest małe i wszyscy są mali!
Ich rozgwar pochłania Fanfara cisz
- Im - lecieć w otchłanie, Mnie - wzwyż![...]

Zacytowany fragment piosenki Jacka Kaczmarskiego "Lot Ikara" doskonale obrazuje zachowanie najważniejszych osobistości DOBREJ ZMIANY, a w szczególności marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego. Wszyscy pamiętamy mit o Dedalu i Ikarze oraz jego przesłanie. Lot i upadek Ikara stanowią symbol ludzkiego dążenia do realizacji własnych celów, wbrew naturalnemu porządkowi świata i symbol nadmiernej ambicji. Władza potrafi ludzi deprawować. A szczególnie takich, którzy niewiele sobą reprezentują, a ich wręcz chore ambicje i dążenia nie pokrywają się z wiedzą merytoryczną i umiejętnościami. Wszak w rządzie PiS mieliśmy, a po rekonstrukcji mamy samych "doskonałych specjalistów". Ich najważniejszą i chyba jedyną zaletą jest przynależność do PiS, działania potwierdzające oddanie tej partii, nieme posłuszeństwo i ślepe wykonanie rozkazów "suwerena". Co można zbudować w ciągu czterech lat? Można wiele... A ile można zburzyć, zniszczyć, zdewastować??? Można niemal wszystko!!! Polska w ciągu ostatnich czterech lat nie tylko zatrzymała, a wręcz cofnęła się w rozwoju w wielu dziedzinach. Po wyliczeniu wszystkich afer oraz "zasług" DOBREJ ZMIANY i dodaniu słów "od .... uchroń nas panie", powstałaby chyba najdłuższa litania. Wszelkim działaniom przedstawicieli rządzących towarzyszy ogromna pycha i buta. Społeczeństwo dla nich to gorszy sort, zaraza, zdradzieckie mordy. Są nadzwyczaj aroganccy, tak pewni swoich racji i właściwego postępowania, że zapominają o przestrzeganiu prawa. Oni są ponad prawem... Szybują ponad prawem... dosłownie i w przenośni, jak mityczny Ikar... Jak to się skończyło i jak skończy dla Polski? Przypominając słowa z przypowieści Salomona: "PRZED UPADKIEM IDZIE PYCHA; A PRZED RUINĄ WYNIOSŁOŚĆ DUCHA" To właśnie nieadekwatne poczucie własnej wartości, wyższość okazywana na każdym kroku spowodowały, że rządzący zatracili zdolność do racjonalnego oceniania możliwości. Wystarczy przytoczyć słowa premiera Mateusza Morawieckiego na temat planów rozwoju gospodarczego Polski oraz jej miejsca w Europie. "Polska może stać się liderem elektromobilności", „Polska staje się czymś w rodzaju Doliny Krzemowej UE”. Lub ostatni news z Wiadomości TVP "Polska za rok przegoni Tajwan, a za pięć lat zrówna się ze Szwajcarią". Te słowa są dowodem nie tylko pychy, buty, ale również brakiem racjonalnego myślenia i rzeczywistej oceny sytuacji, w której znajduje się Polska. Są zwiastunem upadku. Czy to będzie tylko upadek "Ikara" i jego drużyny??? Czy to będzie upadek nas wszystkich, jeśli nie roztopimy wosku w skrzydłach DOBREJ ZMIANY podczas wyborów i pozwolimy się nieść w otchłań przepaści???

[CC] M+
(164)

Pobierz PDF Wydrukuj