Dzień doby Panie psorze

Choć ostatnio dokucza mi zdrówko, to jednak kiedyś na prośbę kilku osób obiecałem pochylić się nad opublikowaną listą ekspertów MEN. Nie będę dywagował nad publikacjami naukowymi wymienionych 182 osób, choć u części trudno je znaleźć, ba nawet „wujek google” nie zna niektórych nazwisk.

By sprawę sobie uprościć skupiłem się nad szefami poszczególnych grup i tu poczułem się jak w liceum gdy zwyczajowo mówiło się do nas uczących Pani/Panie „psorze”. Może Pani minister Zalewskiej tak zostało, bo w tej grupie znalazłem tylko trzech tytularnych profesorów, trochę doktorów nauk (12 w tym 7 z habilitacją) i aż 8 magistrów (z całym szacunkiem dla tytułu).

Tak więc nad podstawami programowymi pracowały zespoły kierowane przez następujących ekspertów: dane MEN 2016 (zgodne z opublikowaną listą nazwisk).
1. Biologia – mgr Izabela Zientara
2. Przyroda – mgr Blandyna Zajdler
3. Geografia – dr hab. Elżbieta Szkurłat
4. Fizyka – mgr Dariusz Bossowski
5. Matematyka – mgr Regina Pruszyńska, dr hab. Maciej Borodzik
6. Historia – prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
7. Język polski – dr hab. Andrzej Waśko
8. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – mgr Dorota Dziamska
9. Język obcy nowożytny – dr Paweł Poszytek, dr Marcin Smolik
10. Muzyka – dr hab. Maciej Kołodziejski
11. Chemia – mgr Witold Anusiak
12. Informatyka – dr Anna Beata Kwiatkowska
13. Edukacja dla bezpieczeństwa – prof. dr hab. Grzegorz Raczak
14. Wychowanie do życia w rodzinie – dr hab. Urszula Dudziak
15. Język mniejszości narodowej lub etnicznej – mgr Jolanta Grygoruk
16. Język łaciński – dr Aleksandra Klęczar
17. Filozofia i etyka – dr Jacek Frydrych
18. Wiedza o społeczeństwie – dr hab. Piotr Załęski
19. Wychowanie fizyczne – dr hab. Marta Wieczorek
20. Język regionalny – kaszubski – mgr Renata Mistarz
21. Plastyka i historia sztuki – dr Beata Gwóźdź-Lewińska
22. Przedsiębiorczość – dr Tomasz Rachwał
23. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

Wydawałoby się, że do tak ważkiego problemu ja reforma edukacji powinno się zatrudnić naukowców akademickich z prawdziwego zdarzenia i pewnie kilku takich się znalazło, ale całość wygląda jak łatanie dziurawych portek oto kilka przykładów:

I tak nie ujmując niczego Panu dr hab. Maciejowi Borodzikowi za szefa zespołu do spraw matematyki widziałbym jakiegoś z profesorów teoretyków, a nie pracownika w Zakładzie Układów Dynamicznych UW, choć to ważna część matematyki stosowanej (głównie w informatyce).

Podobnie z całym szacunkiem dla wiedzy dr hab. Piotra Załęskiego, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych UW. Który głównie interesuje się kulturą polityczną w Polsce i Azji Centralnej, problematyką pamięci historycznej w Polsce i na obszarze poradzieckim w kwestii wiedzy o społeczeństwie zamiast jakiegoś znanego prof. socjologa. Ale tu jeszcze może się tylko czepiam, natomiast inne przykłady budzą po prostu moje wielkie zdumienie, i tak np:

Współautor podręcznika „Poznać i zrozumieć” do nauki chemii w liceach, mgr Witold Anusiak jest wicedyrektorem Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, jakoś to mi się nie kojarzy z uniwersytetem.

Podobnie funkcja eksperta od fizyki powierzona mgr Dariuszowi Bossowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Czy też odpowiedzialna za przyrodę Pani mgr będąca dyplomowaną nauczycielką geografii, choć gwoli prawdy była też wymienianą współautorką programów nauczania i podręczników do przyrody. Jednak wolałbym stricte biologa z tytułami.

A prawdziwą perełką w kwestii Wychowania do życia w rodzinie tu jest prawdziwy profesor nadzwyczajny Pani Urszula Dudziak, że ją zacytuję: „współżycie przed ślubem grozi poważnymi konsekwencjami np. wyrzutami sumienia gnębiącymi człowieka do śmierci”, „stosowanie prezerwatywy i stosunek przerywany powoduje raka piersi, a kobieta pozbawiona dobroczynnego


wpływu nasienia choruje” - ot jak wielu „zwolennik świeckiej i pluralistycznej szkoły”.

Ktoś powie znowu się czepia i „szuka dziury w całym” - racja, ale moim zdaniem gdy tworzy się nie jakiś tam podręcznik, a podstawy nauczania wg którego ma być napisany to za przeproszeniem chciałbym by tworzyli je mistrzowie fachu, a nie czeladnicy czy ich pomocnicy.

[CC] Piotr Hajda

Dzień doby Panie psorze

Choć ostatnio dokucza mi zdrówko, to jednak kiedyś na prośbę kilku osób obiecałem pochylić się nad opublikowaną listą ekspertów MEN. Nie będę dywagował nad publikacjami naukowymi wymienionych 182 osób, choć u części trudno je znaleźć, ba nawet „wujek google” nie zna niektórych nazwisk.

By sprawę sobie uprościć skupiłem się nad szefami poszczególnych grup i tu poczułem się jak w liceum gdy zwyczajowo mówiło się do nas uczących Pani/Panie „psorze”. Może Pani minister Zalewskiej tak zostało, bo w tej grupie znalazłem tylko trzech tytularnych profesorów, trochę doktorów nauk (12 w tym 7 z habilitacją) i aż 8 magistrów (z całym szacunkiem dla tytułu).

Tak więc nad podstawami programowymi pracowały zespoły kierowane przez następujących ekspertów: dane MEN 2016 (zgodne z opublikowaną listą nazwisk).
1. Biologia – mgr Izabela Zientara
2. Przyroda – mgr Blandyna Zajdler
3. Geografia – dr hab. Elżbieta Szkurłat
4. Fizyka – mgr Dariusz Bossowski
5. Matematyka – mgr Regina Pruszyńska, dr hab. Maciej Borodzik
6. Historia – prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
7. Język polski – dr hab. Andrzej Waśko
8. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – mgr Dorota Dziamska
9. Język obcy nowożytny – dr Paweł Poszytek, dr Marcin Smolik
10. Muzyka – dr hab. Maciej Kołodziejski
11. Chemia – mgr Witold Anusiak
12. Informatyka – dr Anna Beata Kwiatkowska
13. Edukacja dla bezpieczeństwa – prof. dr hab. Grzegorz Raczak
14. Wychowanie do życia w rodzinie – dr hab. Urszula Dudziak
15. Język mniejszości narodowej lub etnicznej – mgr Jolanta Grygoruk
16. Język łaciński – dr Aleksandra Klęczar
17. Filozofia i etyka – dr Jacek Frydrych
18. Wiedza o społeczeństwie – dr hab. Piotr Załęski
19. Wychowanie fizyczne – dr hab. Marta Wieczorek
20. Język regionalny – kaszubski – mgr Renata Mistarz
21. Plastyka i historia sztuki – dr Beata Gwóźdź-Lewińska
22. Przedsiębiorczość – dr Tomasz Rachwał
23. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Wydawałoby się, że do tak ważkiego problemu ja reforma edukacji powinno się zatrudnić naukowców akademickich z prawdziwego zdarzenia i pewnie kilku takich się znalazło, ale całość wygląda jak łatanie dziurawych portek oto kilka przykładów:

I tak nie ujmując niczego Panu dr hab. Maciejowi Borodzikowi za szefa zespołu do spraw matematyki widziałbym jakiegoś z profesorów teoretyków, a nie pracownika w Zakładzie Układów Dynamicznych UW, choć to ważna część matematyki stosowanej (głównie w informatyce).

Podobnie z całym szacunkiem dla wiedzy dr hab. Piotra Załęskiego, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych UW. Który głównie interesuje się kulturą polityczną w Polsce i Azji Centralnej, problematyką pamięci historycznej w Polsce i na obszarze poradzieckim w kwestii wiedzy o społeczeństwie zamiast jakiegoś znanego prof. socjologa. Ale tu jeszcze może się tylko czepiam, natomiast inne przykłady budzą po prostu moje wielkie zdumienie, i tak np:

Współautor podręcznika „Poznać i zrozumieć” do nauki chemii w liceach, mgr Witold Anusiak jest wicedyrektorem Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, jakoś to mi się nie kojarzy z uniwersytetem.

Podobnie funkcja eksperta od fizyki powierzona mgr Dariuszowi Bossowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Czy też odpowiedzialna za przyrodę Pani mgr będąca dyplomowaną nauczycielką geografii, choć gwoli prawdy była też wymienianą współautorką programów nauczania i podręczników do przyrody. Jednak wolałbym stricte biologa z tytułami.

A prawdziwą perełką w kwestii Wychowania do życia w rodzinie tu jest prawdziwy profesor nadzwyczajny Pani Urszula Dudziak, że ją zacytuję: „współżycie przed ślubem grozi poważnymi konsekwencjami np. wyrzutami sumienia gnębiącymi człowieka do śmierci”, „stosowanie prezerwatywy i stosunek przerywany powoduje raka piersi, a kobieta pozbawiona dobroczynnego wpływu nasienia choruje” - ot jak wielu „zwolennik świeckiej i pluralistycznej szkoły”.

Ktoś powie znowu się czepia i „szuka dziury w całym” - racja, ale moim zdaniem gdy tworzy się nie jakiś tam podręcznik, a podstawy nauczania wg którego ma być napisany to za przeproszeniem chciałbym by tworzyli je mistrzowie fachu, a nie czeladnicy czy ich pomocnicy.

[CC] Piotr Hajda
(19)

Tu możesz pobrać pełną listę twórców podstawy programowej:
Lista twórców podstawy programowej


Pobierz PDF Wydrukuj