Słowo o słowie.

Słowo jawi się być podstawą wszechrzeczy. Jak pisał ewangelista Św. Jan:
"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo..."
Można to swobodnie interpretować, lecz w tym tkwi problem zasadniczy.

SŁOWO - INFORMACJA - KOMUNIKACJA - MANIPULACJA.

Słowo to elementarna część mowy. Zapisane w formie graficznej jako wyraz określa wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne. Wymiana słów jest podstawą przekazywania emocji i informacji.

Czym z kolei jest informacja?
Termin ten pochodzi z łaciny i oznacza przedstawianie, wizerunek i kształtowanie. Generalnie jest to pojęcie dość szerokie, ale podstawą są dwa punkty widzenia - obiektywny i subiektywny, przy czym subiektywny odnosi się do określonego podmiotu rozumianego jako umysł, ponieważ tylko on potrafi nadać elementom rzeczywistości znaczenie i wykorzystać do własnych celów.

Mamy już słowo i informację, teraz nieco o komunikacji. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między jej uczestnikami, nośnikiem danych mogą być słowa, gesty, teksty i obrazy. Komunikacja bywa trudna gdy jej uczestnicy z różnych przyczyn, z braku wiedzy lub właściwości intelektualnych bądź moralnych odmiennie interpretują sens słów. A gdy doskonale pojmują tą materię dopuszczają się manipulacji z niskich, egoistycznych pobudek.

Manipulacja...

[CC] Andrzej Harasimowicz

Słowo o słowie.

Słowo jawi się być podstawą wszechrzeczy. Jak pisał ewangelista Św. Jan:
"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo..."
Można to swobodnie interpretować, lecz w tym tkwi problem zasadniczy.

SŁOWO - INFORMACJA - KOMUNIKACJA - MANIPULACJA.

Słowo to elementarna część mowy. Zapisane w formie graficznej jako wyraz określa wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne. Wymiana słów jest podstawą przekazywania emocji i informacji.

Czym z kolei jest informacja?
Termin ten pochodzi z łaciny i oznacza przedstawianie, wizerunek i kształtowanie. Generalnie jest to pojęcie dość szerokie, ale podstawą są dwa punkty widzenia - obiektywny i subiektywny, przy czym subiektywny odnosi się do określonego podmiotu rozumianego jako umysł, ponieważ tylko on potrafi nadać elementom rzeczywistości znaczenie i wykorzystać do własnych celów.

Mamy już słowo i informację, teraz nieco o komunikacji. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między jej uczestnikami, nośnikiem danych mogą być słowa, gesty, teksty i obrazy. Komunikacja bywa trudna gdy jej uczestnicy z różnych przyczyn, z braku wiedzy lub właściwości intelektualnych bądź moralnych odmiennie interpretują sens słów. A gdy doskonale pojmują tą materię dopuszczają się manipulacji z niskich, egoistycznych pobudek.

Manipulacja...

[CC] Andrzej Harasimowicz
(16)

Pobierz PDF Wydrukuj