Nie jesteś zalogowany.

      *** 48 osób zatrzymanych po demonstracjach w Warszawie nadal przebywa w aresztach. Adwokaci mówią o utrudnianiu przez policję dostępu do zatrzymanych!    *** 6 sierpnia prezydent złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym