Rozdział XI - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 243.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Rozdział XI - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 243.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł