Rozdział XI - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 240.

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.

Rozdział XI - Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 240.

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł