Rozdział X - Finanse publiczne

Artykuł 223.

Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi.

Rozdział X - Finanse publiczne

Artykuł 223.

Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł