Rozdział X - Finanse publiczne

Artykuł 218.

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.

Rozdział X - Finanse publiczne

Artykuł 218.

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł