Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji

Artykuł 215.

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji

Artykuł 215.

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł