Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji

Artykuł 214.

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.
2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji

Artykuł 214.

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.
2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł
Artykuł 29.

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.