Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Artykuł 213.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Artykuł 213.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł