Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 212.

Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 212.

Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł