Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 210.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Rzecznik Praw Obywatelskich

Artykuł 210.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł