Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 207.

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 207.

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł