Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 202.

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.

Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Najwyższa Izba Kontroli

Artykuł 202.

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł