Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Stanu

Artykuł 201.

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Stanu

Artykuł 201.

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł