Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny

Artykuł 197.

Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
Trybunał Konstytucyjny

Artykuł 197.

Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł