Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 177.

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Rozdział VIII - Sądy i Trybunały - Sądy

Artykuł 177.

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł