Rozdział VII - Samorząd terytorialny

Artykuł 168.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Rozdział VII - Samorząd terytorialny

Artykuł 168.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł