Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 152.

1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.
2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.

Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 152.

1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.
2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł