Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 150.

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Rozdział VI - Rada ministrów i administracja rządowa.

Artykuł 150.

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł