Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 132.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.

Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł 132.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł