Rozdział IV - Sejm i Senat - Organizacja i działanie

Artykuł 111.

1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.
2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.

Rozdział IV - Sejm i Senat - Organizacja i działanie

Artykuł 111.

1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.
2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł