Rozdział IV - Sejm i Senat - Posłowie i senatorowie

Artykuł 108.

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.

Rozdział IV - Sejm i Senat - Posłowie i senatorowie

Artykuł 108.

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł