Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł