Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 84.

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w  tym podatków, określonych w ustawie.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 84.

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w  tym podatków, określonych w ustawie.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł