Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł