Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 82.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Obowiązki

Artykuł 82.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł