Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 81.

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 można dochodzić w granicach określonych w ustawie.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 81.

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 można dochodzić w granicach określonych w ustawie.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł