Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł