Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł