Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 77.

1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Środki ochrony wolności i praw

Artykuł 77.

1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł