Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł