Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 75.

1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.
2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 75.

1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.
2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł