Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł