Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 73.

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 73.

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł