Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 69.

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Artykuł 69.

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł