Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa polityczne

Artykuł 60.

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa polityczne

Artykuł 60.

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł