Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa polityczne

Artykuł 57.

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa polityczne

Artykuł 57.

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł