Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł