Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł