Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 43.

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 43.

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł