Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Wolności i prawa osobiste

Artykuł 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.


Pobierz Konstytucję Wydrukuj artykuł